Medieval Fantasy RPG -

Power Level Conversion System (Per PL) - Convert higher PL / attack +10 / armor +10 / +120 SP / +1 Speed / Stealth Target +10 / Perception Target +10 / damage +6 / +8 / +12 / +24 / Regen - (2-10) /