Languages of Eternus (Minos)

Phrases: yes ne / no - ohi / OK - entaksi / how are you? - ti kanis / how are you? (plural) - ti kanete / I'm fine - ime kala / hello (singular) - yia sou / hello (plural) - yia sas / good-bye - yia sou / good-bye (plural) - yia sas / good morning - kali mera / good evening - kali spera / good night - kali nichta / cheers - stin iyia sou / cheers (plural) - stin iyia sas / thank you - efharisto / excuse me - signomi / please - parakalo /